آزمون های ناپارامتری

آزمون های ناپارامتری


عناوین این فایل

آزمونها و روش های پرکاربرد آماری

تحلیل واریانس انوا

تحلیل همبستگی کانونی

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل خوشه‌ای

درخت تصمیم

آزمون‌های پارامتریt و F

آزمون‌های ناپارامتری

ضرایب همبستگی

آزمون کای دو

آزمون T هتلینگ


آزمون هاي ناپارامتري


توضیح نسبتا کاملی در مورد آزمون های ناپارامتری


بعضی روند های آماری به فرضهایی در مورد جامعه هایی که نمونه ها از آن انتخاب شده اند نیاز دارند. به عنوان مثال برای استفاده از آنالیز واریانس بایستی هر گروه , نمونه ای تصادفی و مستقل از جامعه نرمال باشد و واریانس گروهها نیز برابر باشد. می دانید که بسیاری از روند ها حتی اگر فرضها کاملاً صادق نباشند به خوبی عمل می کنند.


اما هنگام آنالیز داده ها خصوصاً با نمونه های کوچک ممکن است مواردی پیش بیاید که از فرضهای لازم به شدت فاصله دارید در این مواقع به روندهایی نیاز دارید که به فرضهای کمتری در مورد داده ها نیاز داشته باشند. در مجموع به این روندها، روندهای بدون توزیع یا آزمونهای ناپارامتری (non parametric test) گفته می شود. عیب این روند ها این است که احتمال نیافتن اختلافهای واقعی هنگامی که وجود دارد، کمتر از آزمونهایی است که با فرض نرمال بودن جامعه کار می کنند.


آزمونهای ناپارامتری برای داده های جفت


برای آزمودن این فرضیه صفر که اختلاف متوسط بین یک جفت اندازه گیری برابر است با صفر، از آزمون t جفت استفاده می شود. برای استفاده از آزمون t جفت بایستی فرض کنید که توزیع اختلافهای متوسط تقریباÕ نرمال است . برای نمونه های با حجم بزرگ و نمونه هایی که از جامعه با توزیع نرمال انتخاب می شوند این فرض لازم نیست. اما اگر حجم نمونه شما خیلی کوچک باشد و توزیع مقادیر نیز از توزیع نرمال خیلی فاصله داشته باشد باید از جانشین ناپارامتری آزمون t جفت استفاده کنید. دو مترادف ناپارامتری برای آزمون t جفت عبارتند از: آزمون sign و آزمون wilcoxon. از میان این دو آزمون wilcoxon توان بیشتری دارد اما فرضهای سخت تری دارد.


آزمون علامت


فرضیه صفر یرای آزمون علامت این است که اختلاف میانه دو متغیر جفت، برابر با صفر است. در مورد شکل توزیع هایی که از آنها داده ها را به دست می آورید، هیچ فرضی لازم ندارید بکنید، تنها چیزی که نیاز دارید این است که جفت های مختلف مشاهدات مستقل از یکدیگر انتخاب شوند و مقادیر آنها قابل ردیف شدن از کم به زیاد باشد، به این دلیل که اساس این آزمون بر این است که مقدار کدام جفت بزرگتر است. فرضیه صفر این است که اختلاف میانه سطح قبولی مراکز در سال ۸۲-۸۱ و سال ۸۳-۸۲ برابر با صفر است. برای هر مرکز دو مقدار جفت در اختیار دارید (سطح قبولی مراکز در سال ۸۲-۸۱ و سطح قبولی مراکز در سال ۸۳-۸۲)


محاسبه آزمون علامت ساده است. تعداد نمونه ها را در هر یک از سه طبقه زیر شمارش می کنید: حالتی که سطح قبولی مراکز در سال ۸۲-۸۱ با ۸۳-۸۲ یکی است، حالتی که سطح قبولی مراکز در سال ۸۲-۸۱ بیشتر از سال۸۳-۸۲است و حالتی که سطح قبولی مراکز در سال ۸۲-۸۱ کمتر از سال ۸۳-۸۲ است.


اگر فرضیه صفر صحیح باشد انتظار دارید تعداد نمونه های دو دسته آخر به هم شبیه باشند. یعنی تعداد نمونه هایی که در آن سطح قبولی مراکز در سال ۸۲-۸۱ بیشتر از سال ۸۳-۸۲ است با نمونه هایی که سطح قبولی در سال ۸۳-۸۲ بیشتر از سال ۸۲-۸۱ است تقریباً با هم برابر هستند.


۱۲ صفحه  Word  +  به همراه   فایل راهنمای اجرای آزمون های ناپارامتری در SPSS   به تعداد ۱۳ صفحهPDF


نوشته آزمون های ناپارامتری اولین بار در کافه فروش. پدیدار شد.

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!