آمار استنباطی

آمار استنباطیآمار استنباطي

در تحقيقات رفتاري ، معمولا ناچاريم رفتار يک يا چند گروه از افراد يک جامعه را مورد مطالعه قرار دهيم . مسلما شاخص هاي آماري که از گروه نمونه به دست مي آيد ، برابر با پارامترهاي جامعه نيست . هر چه نمونه ما معرف جامعه مورد نظر باشد ، شانس اين که بتوانيم پارامترهاي جامعه را از روي آن برآورد کنيم و يا نتايج نمونه را به جامعه تعيمي دهيم بيشتر است .

آمار استنباطي هنگامي موضوعيت پيدا مي کند که نمونه گيري وجود داشته باشد . بنابراين وقتي تمام جامعه مورد مطالعه قرار گرفته باشد ، به کار گيري روش هاي آمار استنباطي موضوعيت ندارند .

در تحقيقات رفتاري ، براي پاسخ گويي به دو نوع سوال ، از آمار استنباطي استفاده مي شود .

نوع اول : آيا گروه نمونه به جامعه مورد نظر تعلق دارد يا خير ؟

نوع دوم : آيا دو گروه مورد مشاهده با هم تفاوت دارند ؟ به عبارت ديگر آيا دو گروه به يک جامعه تعلق دارند يا متعلق به جامعه هاي متفاوت تعلق دارند ؟

مثال : انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، به طور مستمر به ارزشيابي ابعاد گوناگون پيشرفت تحصيلي در کشورهاي عضو مي پردازد . مسلما اين انجمن نمي تواند تمام دانش آموزان ملل مختلف را مورد مطالعه قرار دهد لذا بر اساس يک برنامه نظام مند ، و با نمونه گيري ، اطلاعات را جمع آوري کرده و گزارش مي کند . بخش عمده اي از گزارش انجمن ياد شده ، به بررسي نوع دوم اختصاص دارد . مثلا آيا پيشرفت در درس علوم نزد کشورها يکسان است يا خير !؟

حال فرض کنيم ، گزارش هاي اين انجمن را براي کشور بپذيريم . حال مسوول يک استان مي خواهد بداند که عملکرد دانش آموزان آن استان با گزارش هاي انجمن ياد شده براي ايران ، يکي است يا خير ؟ نمونه اي انتخاب مي کند و نتايج را با گزارش انجمن ياد شده مقايسه مي کند . اين مورد سوالي از نوع اول است .

نتايج حاصل از نمونه ها هيچگاه يکسان نيست ! پس مقداري خطا و احتمال وارد محاسبات وارد مي شود .بنابراين در آمار استنباطي فرضيه آزمايي صورت مي گيرد و احتمال درستي فرضيه ها به آزمون گذاشته مي شود !

با توجه به موارد فوق ، اين فرضيه مورد مطالعه قرار مي گيرد که " نتايج حاصل از نمونه با نتايج جامعه يکسان است " و يا در نوع دوم فرضيه اي که به آزمون گذاشته مي شود ، اينست که "نتايج دو گروه يکسان است " . به بيان ديگر ، مراد اين است ، اگر چه نتايج مشاهده شده اختلاف دارند ، اما با احتمالي معين ، تفاوت معني دار نيست و ناشي از خطاي نمونه گيري است !اين فرض يکساني و يا عدم تفاوت را فرضيه صفر يا پوچ مي نامند . بديهي است که فرضيه مقابل نيز وجود دارد .

احتمال

مواردي که مثال زده مي شود ، تقريبا از بديهيات ، محسوب مي شود . اگر يک سکه سالم را پرتاب کنيم شانس آمدن خط ، پنجاه درصد است . اگر يک تاي سالم را پرتاب کنيم شانس آمدن عدد 3 براير با يک ششم است . اگر به يک تست چهار گزينه اي به طور تصادفي پاسخ دهيم ، شانس درست بودن پاسخ يک چهارم است .

حال بيايم هر کدام از موارد بالا را 60 مورد انجام دهيم ، تئوري مي گويد ، 30 مشاهده خط ، 10 مشاهده رويه 3 و پانزده پاسخ صحيح بايد انتظار داشته باشيم . اما اين تئوري است و در عالم واقع زماني رخ خواهد داد که تعداد دفعات آزمايش خيلي زياد شود.

تمرين 1 : تعداد دانش جويان يک مرکز ، حسب رشته تحصيلي و جنسيت به شرح زير گزارش شده است .

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!