بررسی و آشنایی نانو داروها

 


. این تحقیق سعی دارد فرصت‌های تحقیقاتی در زمینه نانو تکنولوژی در داروها را بیان کند. البته این نکته نباید فراموش شود که اکثر نانو داروها در مراحل اولیه کاربرد هستند و باید موانع بسیاری از سر راه آن‌ها برداشته شود که این کار ممکن است سال‌ها یا چند دهه زمان ببرد.


تعریف نانو تکنولوژی

اگـر چـه تعـاریف بسیاری از نانو تکنولوژی موجود است ولی تحقیق و توسعه تکنولوژی در سطح اتم ، مولکول و مولکول‌های غول آسا (Macromolecular Level) در مــقــیـــــاس طـــــولــــی 100-1 نـانـومتـر از همـه تعـاریـف متـداول‌تـر است. این تحقیقات و توسعه‌های تکنولوژیک باعث مهیا شــدن اطـلاعـات در زمینـه پـدیـده‌هـا و مـواد در مقیاس نانو می شود و ساختار‌ها و سیستم‌هایی بـه واسطه آن تولید می‌شود که خواصی بسیار خـوب و کـاربـردی دارنـد. ایـن خـواص بـسـیـار خوب و کاربردی به واسطه اندازه کوچک این ساختارها و سیستم‌ها حاصل می شود. به طور ساده‌تر بایدگفت که نانو تکنولوژی دنیایی در مـقـیــاس نــانـو (یـک میلیـونیـوم متـر) اسـت. ایـن مقیاس بسیار کوچک‌تر از مقیاس‌های معمولی است. این دنیا ، دنیای میان ماکرومتر و پیکومتر (یک میلیاردیوم متر) است.

برای این‌که تجسم بهتری از مقیاس نانو پیدا کـنـیـد ، بـعـضـی از مـقیاس‌های مورد توجه برای نانومواد در جدول زیر نوشته شده است:


اندازه اجزای مورد مطالعه در نانو تکنولوژی مـانـنـد انـدازه سـاخـتـارهـای بـیـولـوژیک هستند. برای مثال ، کوانتوم دات (Quantum Dot) به اندازه یک پروتئین کوچک است و ساختارهای حامل دارو اندازه‌ای تقریبا برابر با یک ویروس دارند. بـــه خــاطــر شـبــاهــت در انــدازه مـحـصــولات و سـیـستم‌های نانویی با ساختارهای بیولوژیک ، نـانـو‌تـکـنـولـوژی در تحقیقات سلامت استفاده روز افـزونـی پیـدا کـرده اسـت. بـرای مثـال نـانـو سـاختـارهـای هیبرپلای که می توانند آسیب‌های وارده به سیستم های بیولوژیک را احساس کرده و آن‌ها را برطرف کنند. (کاری که سلول‌های سفید خون نیز انجام می‌دهند) که این ساختارها به وسیله نانو تکنولوژی بررسی می‌شود. نانو ، کوچک کردن سلسله وار مواد از حالت ماکرو است. به هر حال به دلیل آن‌که تعدادی از قوانین علمی در مقیاس نانو غالب می‌شوند ، نانو مواد می‌توانند دارای خواصی بسیار متفاوت نسبت به مواد بالک داشته باشند. این خواص بــاعــث تــولـیــد مــوادی مــی شــونــد کــه محکـم‌تـر ، رسـانـاتـر هستنـد یـا خـواص سـوپـر پـارامـغـنـاطـیـس ، خـواص نـوری قـابـل تـنـظـیـم ، تـخلخل بیشتر ، عایق الکتریکی بهتر و خـوردگـی کمتری دارند. نانو مواد پتانسیل حل مشکلات در زمینه بیولوژیک را که امروزه لاینحل است ، دارند . به عنوان مثال نانو مواد غیر آلی تغییرات الکتریکی به وجود آمده در مولکول‌های بیولوژیکی را آشکارسازی می‌کنند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که بیماری‌ها شناسایی و درمان شوند. وسایل و سیستم‌های کوچک می‌توانند با کار در مقیاس میکرو و نانو باعث بهبود جهت دار وضعیت درمان شوند. این کار باعث افزایش عملکرد رشته‌های DNA شده که زمان کشف دارو و تشخیص را کاهش می‌دهد. مثال دیگر سیستم‌های مایع بسیار کوچک است که در هنگام عبور آن‌ها از میان لوله‌های میکرویی و نانویی ایجاد جریان آرام می‌کند. در واقع برخورد شیمیایی موثرتر میان این سیستم‌ها و جداره‌ها باعث جلوگیری از ایجاد شدن جریان‌های گردابی و تلاطمی می‌شود


نوشته بررسی و آشنایی نانو داروها اولین بار در میهن فایل - سیستم همکاری در فروش پدیدار شد.

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!