تحقیق و بررسی کار در اجتماع

تحقیق و بررسی کار در اجتماع


تحقیق و بررسی کار در اجتماع


 


مقدمه


«كار» جوهره فكرى و عملياتى انسان در محيط طبيعى و اجتماعى است. انسان به واسطه فعاليت انديشه وعمليات جوارحش توانسته كار كند وبا تغيير محيط پيرامونى، شرايط بهترى براى زندگى اش فراهم بياورد.


به طور خلاصه بايد بگويم آنچه ماحصل زندگى مدرن بشر است اين كه افراد با برخوردارى از آموزش هايى كه عموماً بيرون از خانواده صورت مى گرفته، امكانى را براى خود و جامعه فراهم مى كردند كه در آن، همزمان با خدماتى كه به جامعه مى دهند خدماتى را نيز از جامعه گرفته و به زندگى خود ادامه دهند. از مشخصه هاى دوران جديد، سازمان بندى پيچيده جامعه بشرى در سازمان هاى كارى است. ببينيد، كسانى هستند كه كار دستى مى كنند، كسانى كار فكرى يا مجموعه اى از اين دو اما حضور اين عناصر در سازمان اجتماعى به نام كارخانه، اداره و… چرخه آن كار را به پيش مى برد. در واقع آدم ها در شرايط جديد با همكارى سلولى و اجزايى، امكان فراهم شدن يك هدف از يك سازمان كارى را محقق مى كنند.


 


اما درباره سؤال شما كه از كى بحث «اخلاق كار» مطرح مى شود به نظر مى رسد اخلاق كار با ظهور جامعه بشرى مى توانست مطرح باشد اما در جامعه مدرن، «اخلاق كار» از ويژگى و اهميت بيشترى برخوردار است. ما مى توانيم اين تعريف ساده از «اخلاق كار» را ارائه كنيم كه فردى كه در يك جايگاه شغلى قرار مى گيرد:


 


 ۱-  صلاحيت انجام آن كار را داشته باشد.


 


 ۲-  بخواهد و بتواند اين كار را در چارچوب تعريف شده انجام دهد.


 


 بنابراين اگر اين دو شرط مترتب بر افراد شاغل باشد «اخلاق كار» به صورت مطلوبى رعايت مى شود.


 


۸ صفحه ورد قابل ویرایش


 


اين عده همان صنعتگران يا پيشه وران بودند. از طرفى جامعه انسانى وقتى گسترش مى يابد خود به خود تقسيم اجتماعى كار نيز توسعه پيدا مى كند. به تدريج با توسعه جوامعى كه به صورت خانوادگى و خويشاوندى زندگى مى كردند نماد حكومت ظاهر مى شود. و در نهايت به دوران پيدايش صنعت جديد مى رسيم كه با ماشين بخار آغاز مى شود و تحول عمده اى را در مفهوم كار و توليد ايجاد مى كند. اين تحولات از يك سو و گستردگى جمعيتى زمين دست به دست هم دادند و دنياى جديد را به وجود آوردند كه به دنبال خود تبعات، مفاهيم و مشكلات خاص خود را داشت و باز در پاسخگويى به اين تحولات و تبعات، جامعه شناسى به مفهوم جديد خود قد علم مى كند.


اما يكى از دغدغه هاى ابتدايى جامعه شناسان بنيانگذار، وضع جامعه پيش از دوران سرمايه دارى و صنعتى در مقايسه با دوران مدرن است. يكى از اين جامعه شناسان، «اميل دوركيم» فرانسوى است كه مشخصاً پايان نامه و رساله دكتراى خودش را معطوف تقسيم كار اجتماعى در جامعه بشرى مى كند و بررسى اين موضوع را در جامعه صنعتى مدنظر قرار مى دهد.


واقعيت اين است كه تحول عظيمى در سامانه هاى كار بشر چه به لحاظ فكرى و چه به لحاظ فعلى در دوران مدرن ايجاد مى شود. آدم ها كه تا پيش از دوران صنعتى شدن به لحاظ حرفه اى، مشابهت هاى زيادى با هم داشتند در حوزه هاى كارى متعددى جاى مى گيرند و همين تقسيم نوين كار اجتماعى، تحولات فكرى و ارتباطى را در جامعه صورت بندى مى كند. البته در كنار اميل دوركيم، «ماركس وبر» آلمانى نيز وجود دارد كه بويژه در حوزه «بروكراسى و سيستم ادارى» نظراتش را بيان مى كند.


نوشته تحقیق و بررسی کار در اجتماع اولین بار در کافه فروش. پدیدار شد.

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!